Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L'OFFICIEL Vietnam 2023] Minh Tú và cách vượt qua mọi định kiến về cơ thể chuẩn mực

Đứng vững trong làng người mẫu hơn một thập kỷ, vượt lên mọi định kiến để giữ lại cho mình một chuẩn mực khác biệt, Minh Tú hiểu được bản thân cần gì và chọn sử dụng những ngôn từ tổn thương để làm động lực bước tiếp.

long sleeve adult female person woman finger dress dancing formal wear face

Recommended posts for you