Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L'OFFICIEL 2023] Giới thiệu 5 gương mặt Đại sứ và câu chuyện truyền cảm hứng

Đến với chuỗi sự kiện Ô 2023 đội ngũ mang đến chủ đề mở về những hình thể của nghệ thuật, thông qua 5 gương mặt đại diện cho chiến dịch The Body of Art và hoàn toàn đồng điệu với thông điệp "Beauty in all its forms".

Recommended posts for you