Pop, Music & Film

10 Phim Giáng Sinh hay nhất mọi thời đại: Cũ nhưng không chán

Có thể coi phim Giáng sinh như một hiện tượng, và không có hiện tượng nào giống với những bộ phim người ta có thể xem đi xem lại mỗi năm mùa lễ hội.

person human poster advertisement collage elf

Tags

Recommended posts for you