Pop, Music & Film

Aespa chuẩn bị trở lại cùng "Drama", chứng minh sức hút và độ nhận diện ngày càng tăng

Mini album thứ 4 của bộ tứ K-pop mang tên Drama sẽ được phát hành vào ngày 10/11.

coat jacket adult female person woman urban wristwatch car necklace

Recommended posts for you