Pop, Music & Film

Ai sẽ được gọi tên tại Rap Việt mùa 3?

Phần lớn màn trình diễn của các thí sinh Rạp Việt mùa 3 trong Đêm Chung kết 1 đều được đánh giá từ tốt đến xuất sắc. Điều đó khiến kết quả cuối cùng thực sự trở nên khó đoán. Ý kiến khán giả chia đều cho Mikelodic, Double2T hay 24K Right chứ không tập trung vào một nhân tố duy nhất như những mùa trước.

clothing glove person footwear shoe group performance necklace glasses hat wristwatch

Tags

Recommended posts for you