Pop, Music & Film

CEO Vũ Hà Quân: “Mọi thành viên SpaceSpeakers đều mang tinh thần chiến binh!”

Từ một tổ chức underground, SpaceSpeakers giờ là một trong những công ty quản lý nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Phía sau thành công đó, ngoài “trưởng nhóm” Touliver, không thể không kể đến CEO Vũ Hà Quân.
couch furniture person human sitting clothing apparel

Tags

Recommended posts for you