Pop, Music & Film

Coldplay X BTS: Hai "vũ trụ" cá tính, nhưng một siêu phẩm hơi "nhạt"?

Điều gì nằm trong “vũ trụ âm nhạc” của hai huyền thoại? Một bài hát được tạo ra từ sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau của BTS và Coldplay: "We are made of each other baby".
person human festival crowd face party

Tags

Recommended posts for you