Pop, Music & Film

Đen Vâu có tìm lại được cảm hứng sau MV "Diễn viên tồi"?

Ngày 12/9, Đen đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "Diễn Viên Tồi". "Diễn Viên Tồi "được thực hiện theo concept của một live session - nơi Đen là nghệ sĩ đứng rap cùng ban nhạc, kết hợp với giọng ca của Thành Bùi và nhóm bè. 

person human guitar musical instrument leisure activities musician stage guitarist performer

Recommended posts for you