Pop, Music & Film

Điện ảnh đương đại Trung Quốc còn cấm chiếu loạt phim hay nào?

Không chỉ cấm cản sự sáng tạo vượt qui tắc của các nghệ sỹ, Trung Quốc còn là quốc gia "kì thị" vấn đề giới tính và cảnh nóng. Nhiều những tác phẩm trong đó có cả nhiếp ảnh lẫn điện ảnh từ các tài năng như Ren Hang, Trương Nguyên..., đều bị "cấm sóng" trên diện rộng nếu không thỏa hiệp với bộ máy kiểm duyệt văn hóa gắt gao.
person human poster advertisement novel book

Recommended posts for you