Pop, Music & Film

Don’t Look Up – Điệu cười châm biếm chua chát cho thế hệ chúng ta

Không thuộc thể loại phim hành động với kinh phí hàng triệu đô, cũng chẳng phải một bộ phim chính kịch mang tính hàn lâm, lạ lùng thay – Don’t Look Up, bộ phim đã thu hút dàn sao hạng A hàng đầu - lại là một tác phẩm phim hài đen.

tie accessories person audience crowd blonde female teen kid clothing

Recommended posts for you