Pop, Music & Film

Giải mã Melodic Rap: Tình hơn, mất "chất" hơn?

Sự nổi lên của Melodic rap là dấu mốc đánh dấu thời kỳ mới phóng khoáng hơn trong âm nhạc, cùng với đó, ranh giới giữa mainstream và underground được xóa mờ.

person human clothing apparel suit overcoat coat home decor

Tags

Recommended posts for you