Pop, Music & Film

Hà Anh Tuấn: Chú ngựa tự do

Sau nhiều dư luận trái chiều về vé bán, giọng hát… “Chân trời rực rỡ” vẫn là một thành tựu lớn của Hà Anh Tuấn trong cách làm thương hiệu, phơi bày nghệ sĩ tính cũng như cách đáp lại tiêu cực quanh mình.

microphone adult male man person glasses group performance music band musician concert

Recommended posts for you