Pop, Music & Film

SO L'O: Táo - người làm nhạc và mưu cầu chân lý

Cuộc chạy đua nhân dạng giữa Táo và Võ Hồ Thanh Vi đã tạo ra một phong vị nhạc buồn rất riêng, có khi giằng xé và đầy uẩn ức, khi lại thảnh thơi, bất cần trong điệu jazz buồn mà chính mình tạo nên. 

face person human tie accessories accessory

Recommended posts for you