Pop, Music & Film

L'OFFICIEL CINEMATIC 2022: Tính nữ trong phim Việt đương đại

Từ những người vợ cam chịu trong “Tro tàn rực rỡ” đến hình mẫu hiện đại, trẻ trung trong loạt phim “Gái già lắm chiêu”, tuyến nhân vật nữ gần như đóng vai trò quan trọng, làm nên thành công của cả tác phẩm. Vì thế, các nhà làm phim Việt cũng ngày càng đầu tư, chăm chút kịch bản hơn, tạo nên những bức chân dung sinh động và đa dạng về phái yếu.

dress fashion gown formal wear blouse person woman adult female wedding gown

Tags

Recommended posts for you