Pop, Music & Film

"Let's talk about love" của Hồ Ngọc Hà được công chiếu trên Netflix

Từ 12.2.2021, Netflix khởi chiếu bộ phim tài liệu về Hồ Ngọc Hà và tình yêu của đời mình, bộ phim có tên gọi: "Let's talk about Love"
person human shirt clothing apparel people

Tags

Recommended posts for you