Pop, Music & Film

L'INVITATION: Nam Phương khi rũ bỏ hào quang

Nàng công chúa của buổi dạ vũ danh tiếng Le Bal des Débutants năm nào là một cô gái giản dị đến khó tin, nhưng cũng giống như Christian Dior từng nói “Sự thanh lịch nên là cộng hưởng hợp lý của tính khác biệt, sự tự nhiên, sự chú tâm và sự đơn giản.” Chẳng trách Nam Phương thích Dior đến vậy!
person human clothing apparel evening dress fashion gown robe

Tags

Recommended posts for you