Pop, Music & Film

Liên hoan phim Venice 2022: vắng bóng bom tấn, phim hài đen "White Noise" mở màn

Mở màn cho LHP Venice 2022 là phim hài kịch đen kinh dị “White Noise” của Noah Baumbach, kết thúc với phim chính kịch tội phạm “The Hanging Sun” của Francesco Carrozzini. Khác với những năm gần đây, LHP Venice lần thứ 79 vắng bóng những bom tấn đình đám như “Dune” (2021) và “Joker” (2019).

face person human collage advertisement poster head skin

Recommended posts for you