Pop, Music & Film

NSƯT Vân Khánh: “Âm nhạc dân tộc mở ra không gian cho ký ức và lịch sử"

Thành danh từ những làn điệu dân ca, NSƯT Vân Khánh, hơn ai hết, hiểu rõ sức mạnh mà âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc dân gian mang đến cho một vùng miền, một quốc gia, một dân tộc.

person human clothing plant evening dress fashion gown robe face flower

Recommended posts for you