Pop, Music & Film

Ở Sài Gòn mà nhớ những rạp phim

Những ngày này, tình yêu điện ảnh dâng cao vì thời gian giãn cách dài đăng đẳng, chẳng yêu phim thì không còn cách nào khác để "giết" sự nhàn rỗi đến nhàm chán. Kể ra cũng đã khá lâu tôi không trở lại rạp chiếu bóng, ngay khi Sài Gòn vừa đứt đoạn "đóng mở rồi lại đóng" rạp chiếu. Phần vì ngại ngần chốn đông người, phần vì lao đầu vào công việc để cân bằng lại đồng hồ sinh học ăn ngủ lộn xộn.
tie accessories person interior design indoors audience crowd face suit home decor

Recommended posts for you