Pop, Music & Film

Prada – cảm hứng thời trang cho show truyền hình ăn khách “The Queen’s Gambit”

Bên cạnh nội dung hấp dẫn và diễn xuất nội lực, người xem yêu thời trang không thể bỏ lỡ yếu tố thú vị khác của show truyền hình này: cảm hứng từ nhà mốt Prada.
person human chess game shoe clothing footwear suit coat overcoat

Tags

Recommended posts for you