Pop, Music & Film

Từ Jaytee tới JustaTee: 17 năm của tiên phong, tạm nghỉ và sống với đam mê

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, JustaTee cùng với SpaceSpkeakers đã trở thành những biểu tượng tiên phong cho sự đổ bộ của văn hóa Underground. Từ Melodic Rap cho tới R&B, hãy cùng L’OFFICIEL Việt Nam nhìn lại chặng đường sự nghiệp âm nhạc thành công của anh.
person human magazine

Tags

Recommended posts for you