Runway

Dior mang thế giới Tarot huyền bí vào BST Haute Couture Xuân 2021

Christian Dior vốn là người tin vào thuật bói toán và các dấu hiệu tâm linh. Cuốn hồi ký của ông thậm chí còn nhắc về cuộc gặp gỡ định mệnh với lời tiên tri: “Nó (Dior) sẽ trở thành một điều phi thường. Nhà mốt của người sẽ cách mạng hóa thời trang!”
clothing apparel fashion dress cloak poncho person human

Tags

Recommended posts for you