Runway

Dior Pre-Fall 2022: Đơn giản hoá Christian Dior truyền thống

Tham gia đường đua Pre-Fall 2022, Dior lại một lần nữa khiến chúng ta hào hứng với những thiết kế thách thức truyền thống và thành công đánh thẳng tới đối tượng khách hàng trẻ tuổi tiềm năng.

person human clothing apparel lighting stage coat

Tags

Recommended posts for you