Runway

Dolce & Gabban Xuân Hè 2023: "Và lần này là Kim Kardashian"

Sau khi làm mới hình ảnh bằng loạt thiết kế thời thượng, Dolce & Gabbana mùa Xuân Hè 23 lần này lại trở về với một thái cực hoàn toàn trái ngược - trầm lắng và tiết chế hơn.

person clothing sleeve long sleeve pants evening dress fashion gown robe dress

Recommended posts for you