Runway

Ferragamo SS24 RTW: Viết tiếp mã nguồn thời kỳ Phục Hưng một cách chân thực và thuần khiết

Cho mùa Xuân-Hè 2024, Maximilian Davis khám phá và biến hoá các mã nguồn mà anh đã phát
triển tại Ferragamo, thấm nhuần nét thẩm mỹ riêng biệt của anh một cách dễ dàng đồng thời
vẽ nên mối quan hệ giữa sự cân bằng và áp lực.

dress evening dress formal wear fashion adult female person woman handbag shoe

Recommended posts for you