Runway

Loewe Xuân Hè 2023: Vẻ đẹp nằm ở những bông hoa

Sau những chiếc ô tô, viền cổ chần bông phóng đại, áo choàng oversize,... thì ở mùa mốt Xuân Hè 23, Loewe lại đưa người xem một lần nữa đến với thế giới của những mô hình, và lần này là hoa.

evening dress clothing robe fashion gown apparel person human

Recommended posts for you