Runway

Prada: Bạn đang cố gắng đạt được viễn cảnh tương lai nào?

Đó là một trong bảy câu hỏi mà Prada đang đặt ra cho người theo dõi của mình, hoạt động mới nhất trong chiến dịch ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2021.
face person human

Tags

Recommended posts for you