Runway

Rick Owen Thu Đông 23: Vẻ đẹp của bóng tối

Xu hướng của mùa thu đang nghiêng về những gì tinh giản nhất. Rick Owens cũng không nằm ngoài thời cuộc, chỉ có điều mật mã cho sự tinh giản của ngôi nhà này khá khác biệt.

fashion adult female person woman glove coat male man shoe

Recommended posts for you