Runway

Simone Rocha Xuân Hè 2023: Uy quyền, mãnh liệt nhưng vẫn rất nữ tính

Giữa quân phục và váy ren hai dây có điểm gì chung? Mặc dù có vẻ cả hai đều khác nhau từ tính thẩm mỹ đến chức năng, Simone Rocha sẽ mang đến câu trả lời cho bạn.

clothing apparel person human female evening dress fashion gown robe

Tags

Recommended posts for you