Style

8 stylist của người nổi tiếng đang làm nên cuộc cách mạng mới tại Hollywood

Nếu thường theo dõi những người nổi tiếng sành điệu như Zendaya, Hailey Bieber, Selena Gomez,... để tìm cảm hứng ăn mặc, bạn có thắc mắc ai là stylist của họ?

clothing sleeve evening dress fashion robe gown person long sleeve dress female

Recommended posts for you