Style

Tài tình như Bottega Veneta: Những chiến lược bản địa hóa thương hiệu hiệu quả

Trong khi hàng ngàn thương hiệu đang muốn toàn cầu hóa, Bottega Veneta làm điều ngược lại, chiều chuộng khách hàng từng khu vực theo những cách thức mang đậm màu sắc bản địa.

couch furniture bed person human

Tags

Recommended posts for you