Style

Burberry gọi tên Jun Ji-huyn làm Đại sứ thương hiệu toàn cầu

Vào ngày 7/9 vừa qua, Burberry chính thức thông báo nữ diễn viên Jun Ji-huyn đã trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu.

face person human clothing apparel evening dress fashion gown robe

Recommended posts for you