Style

#DIY: Đón gió mùa về, tự đan áo len hàng hiệu giống “nam thần” nhảy cầu Tom Daley

Chiếc áo len đầy màu sắc của Harry Styles đã khơi dậy một xu hướng DIY vô cùng lớn trong cộng đồng người dùng Tiktok. Tất nhiên, người “nghiện” đan len như Tom Daley sao có thể bỏ qua nguồn cảm hứng này.
person human guitar leisure activities musical instrument electric guitar

Tags

Recommended posts for you