Style

Nhìn lại Tuần lễ thời trang Metaverse (MVFW) đầu tiên

Một sự kiện thời trang ảo rực rỡ sẽ không chỉ là cột mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp xa xỉ mà còn là nền tảng cho sự mở rộng không ngừng của khái niệm metaverse – thứ sẽ sớm trở nên phổ biến trong tương lai của bất kì ngành nghề nào.

person human dance pose leisure activities stage crowd festival

Tags

Recommended posts for you