Style

Những thông tin nào đáng được mong đợi từ lịch trình Tuần lễ thời trang New York?

Lịch trình sàn diễn thời trang New York đã chính thức được công bố trước thềm tháng thời trang được mong chờ nhất năm diễn ra vào tháng 9. Từ Ralph Lauren đến Peter Do, giới mộ điệu cần cập nhật những gì?

adult female person woman dancing shoe glove necklace male man

Recommended posts for you