Style

Tiếp bước Hyein, Daniell (New Jeans) trở thành đại sứ thương hiệu của Burberry

Tiếp tục chiếm lĩnh ngành công nghiệp xa xỉ, Danielle của New Jeans chính thức là đại sứ thương hiệu mới của Burberry.

handbag bag accessories purse person teen girl female face head

Recommended posts for you