Style

Trắng và Đen - Đâu đồng nghĩa với nhàm chán

Cách phối màu sắc này, khi được thực hiện đúng cách, thậm chí còn tạo nên một vẻ ngoài bắt mắt hơn cả.

face person photography portrait adult female woman long sleeve finger formal wear

Recommended posts for you