Local

SAND Thu Đông 2021 “No.3”: Từ những mét vải cuối cùng của kho lưu trữ

Một thương hiệu nội địa chắc hẳn vẫn còn rất mới đối với bạn đọc, SAND là cái tên độc đáo được thành lập bởi NTK Thuỵ Sĩ Jeremy Gaillard và nhà tiếp thị Trịnh Hà Anh.

clothing apparel sleeve cape sunglasses accessories accessory person human long sleeve

Tags

Recommended posts for you