Local

NTK Lý Quí Khánh: 7 tháng để hoàn thành “Hái Mơ”

Ra mắt BST mới với tên gọi “Hái Mơ” tại triển lãm Expo, Dubai, một lần nữa, NTK Lý Quí Khánh lại cho chúng ta cơ hội tôn vinh giá trị văn hóa giới thiệu ngành dệt vải thủ công truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

festival crowd person human clothing apparel dance pose leisure activities

Tags

Recommended posts for you