Pop, Music & Film

SO L'OFFICIEL: Mỹ Anh - “Tôi muốn mang đến kiểu âm nhạc truyền cảm hứng mạnh mẽ!”

Là cái tên nghệ sĩ trẻ được yêu mến ở thời điểm hiện tại và ngày càng phủ sóng, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của Mỹ Anh với âm nhạc mà thôi.