Voyage & Gourmet

7 xu hướng du lịch hứa hẹn sẽ lên ngôi trong năm 2024, theo nghiên cứu từ Booking.com

Nếu như trong những năm qua, du lịch được nhìn nhận là cách con người thoát ly khỏi thực tại, thì nghiên cứu mới nhất của Booking.com chỉ ra rằng "du lịch sẽ là cách tận hưởng từng giây phút của cuộc sống trong năm 2024".

adult female person woman accessories jewelry necklace glasses
Ảnh: @taramilktea

Recommended posts for you