Voyage & Gourmet

Banyan Tree Lăng Cô: Một thập kỷ gắn kết với thiên nhiên, con người & bản sắc văn hóa Việt

Nhằm kỷ niệm một thập kỷ gắn kết cùng thiên nhiên, kiến tạo kỷ niệm đáng nhớ và nâng tầm ngành du lịch hạng sang tại dải đất duyên hải miền Trung Việt Nam, một tuần lễ kỷ niệm đặc biệt đã được tổ chức tại Banyan Tree Lăng Cô trong tuần vừa qua, tôn vinh nghệ nhân Việt và giá trị văn hóa dân tộc, cùng những nỗ lực phát triển bền vững và kiến tạo giá trị hướng về con người và cộng đồng địa phương.

nature outdoors car transportation vehicle person machine landslide wheel
Con đường dẫn lối vào Banyan Tree Lăng Cô, thôn Cù Dù ngày xưa

Recommended posts for you