Voyage & Gourmet

Best Hotels & Resorts Awards 2023 tôn vinh những nỗ lực vượt trội của ngành mến khách

Giải thưởng Best Hotels & Resorts Awards 2023 do Wanderlust Tips - tạp chí du lịch hàng đầu Hoa Kỳ và Việt Nam tổ chức, hân hạnh vinh danh nhiều hạng mục giải thưởng danh giá dành cho các cá nhân, tập thể vì những nỗ lực vượt trội và thành tích nổi bật trong ngành du lịch, khách sạn trên toàn cầu. 

groupshot person adult female woman shoe high heel male man glasses

Recommended posts for you