Voyage & Gourmet

Céline Nha Nguyen - Luật sư, giám đốc, cô gái Việt đầu tiên trên đỉnh Everest

Ngày 16/5/2022, vào lúc 3:30 tại Nepal, tức 4:45 tại Hà Nội, Nguyễn Thị Thanh Nhã trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân lên nóc nhà thế giới.

nature person human outdoors mountain piste snow sport peak mountain range

Recommended posts for you