Voyage & Gourmet

Chơi Chất Chill: Ghé 3 địa chỉ Việt lọt danh sách 100 quán bar phải-đến tại châu Á 2023

Từ 22 thành phố khắp châu lục, hai quán bar tại Thành phố Hồ Chí Minh và một tại Hà Nội được bình chọn là những địa điểm giải trí, ẩm thực đáng trải nghiệm nhất. 

adult female person woman bar architecture building male man chair
Ảnh: @thehaflington

Recommended posts for you