Voyage & Gourmet

Chuỗi sự kiện ẩm thực, thời trang đánh dấu 50 năm quan hệ Pháp - Việt

2023 là năm đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Pháp và Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại tầm quan trọng của hợp tác Pháp – Việt trong nhiều lĩnh vực: văn hóa, kinh tế, khoa học, giáo dục và y tế.

people person adult female woman screen monitor painting crowd seminar
Bà Sophie Maysonnave – Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa tại Đại sứ quán Pháp kiêm Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam

Recommended posts for you