Voyage & Gourmet

Hành trình cà phê bền vững của Nespresso tại Việt Nam

Một cuộc phiêu lưu của mùi vị và hương thơm. Đôi khi là niềm vui được chia sẻ thời gian chất lượng với người thương, đôi khi là khoảnh khắc thưởng thức cà phê đầy thú vị cho chính mình. Cho dù ở hình thức nào, cà phê cũng đã trở thành một nét văn hóa, một nghệ thuật kết hợp giữa khoa học và tính sáng tạo. Và ở Việt Nam, cà phê tự lúc nào đã trở thành một lối sống.

shop

Tags

Recommended posts for you