Voyage & Gourmet

Ngôi làng "rốn lũ" của Việt Nam được vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới"

Làng Tân Hóa, thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) vinh danh là làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023.

outdoors nature land tree vegetation woodland river water aerial view lake

Recommended posts for you