Voyage & Gourmet

Phát động cuộc thi “Thiết kế biểu tượng vui và điểm check-in du lịch TP.HCM”

Là một hoạt động quan trọng trong công tác triển khai kế hoạch phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, Sở Du lịch thành phố chính thức phát động cuộc thi “Thiết kế biểu tượng vui và điểm check-in du lịch của TP.HCM". 

neighborhood advertisement poster aircraft airplane transportation vehicle city people person

Recommended posts for you