Voyage & Gourmet

Renaissance Riverside Saigon bổ nhiệm bếp trưởng Thụy Sĩ điều hành

Khách sạn Renaissance Riverside Saigon thông báo bổ nhiệm anh Konrad Renggli (gọi thân mật là Chef Radi) vào vị trí Bếp trưởng điều hành. Với hơn 24 năm bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực khách sạn, Chef Radi đã từng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp trên thế giới.

person human clothing apparel

Recommended posts for you